Geestelijke zorg en dementie

Elke lach telt, elk geluk – groot of klein – is onze inzet waard. Altrio biedt ondersteuning bij personen met psychische en/of cognitieve problemen. Daarbij handelen we altijd in overleg met de betrokken zorgpartners en met de omgeving. Altrio begeleidt tenslotte niet enkel de patiënt, maar ook familie en vrienden.

Hoe kunnen we jou helpen?

Altrio heeft gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere expertise in geestelijke gezondheidszorg en dementie. Zij zetten die expertise in om jou en je omgeving te bevrijden van moeilijke zorgtaken en om collega’s die ook zorg komen verlenen te ondersteunen.

 

Geestelijke zorg

De thuisverpleegkundigen van Altrio bouwen een echte ‘zorgrelatie’ op met elke patiënt, ook de psychisch kwetsbare personen, en met zijn omgeving. Dat is nodig om de zorg te coördineren op basis van reële noden. Onze thuisverpleegkundigen kunnen:

  • een zorgplan opstellen samen met jou, je omgeving en andere zorgpartners
  • structuur brengen en zo het herstel en therapietrouw – inname van medicatie – stimuleren
  • er voor je zijn op moeilijke momenten en een luisterend oor bieden

 

 

Altrio factureert jouw verzorging rechtstreeks aan je ziekenfonds. Voor de meeste zorgen hebben we daarvoor een doktersvoorschrift nodig.

Jouw vertrouwde verpleegkundige en de leden van jouw team verzorgen je elke dag, ook ‘s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen. Afhankelijk van je zorgbehoefte komen we meerdere keren per dag.

  • Bij elk bezoek leest de verpleegkundige je elektronische identiteitskaart (eID) in. Hou ze klaar.

 

  • Elke verpleegkundige brengt zelf basismateriaal voor verzorging Het kan zijn dat je aantal zaken zelf moet voorzien (medicatie, specifieke verbanden…). Bij je aanvraag en bij je eerste verzorging krijg je hierover meer info.

 

  • Bij een eerste bezoek van de thuisverpleegkundige leg je ook enkele klevertjes van je ziekenfonds klaar.