Bij de beste behandeling komt ook wat geluk kijken

Als huisarts of specialist streef je naar een vertrouwensband met je patiënt, dat is essentieel om de best mogelijke behandeling te kunnen geven. Reken voor de verpleging en nazorg van je patiënten dus op de Altrio gelukbrengers. In kleine, autonoom functionerende teams kunnen we de band met de patiënt nog versterken. Want zorg met een band is betere zorg. Schakel onze motivatie in om beter te doen.

De laatste jaren hebben steeds meer chronisch zieke patiënten nood aan verpleegkundige zorgen in de thuissetting. Hierdoor krijgt de thuisverpleegkundige, naast de huisarts, een belangrijke rol in het zorgproces. Een verpleegkundige in de ondersteuning van een artsenpraktijk en zelfs in de artsenpraktijk is eerder een must vandaag.

 

Altrio voor ontzorging en kwaliteit

Ontzorging en kwaliteit zijn de troeven die de thuisverpleging van Altrio onderscheiden.

  • Verlichting je administratie door all-in tarificatie
  • Duidelijke communicatie in bewust klein gehouden teams
  • Betere informatie door de nauwe band met de patiënt

 

Waaier aan taken

De thuisverpleegkundige kan – op basis van een voorschrift – een hele waaier van verpleegkundige opdrachten opnemen, zoals:

  • algemene verzorging
  • wondverzorging
  • inspuitingen geven
  • lavementen plaatsen
  • infusen of sondevoeding toedienen
  • zorg bij blaassondes en stoma