Palliatieve zorg

Achter elke wolk schijnt de zon. De verpleegkundigen van Altrio zullen alles doen om daar stralen van tevoorschijn te halen. In deze fase van je leven moet je daarom comfortabel in je vertrouwde omgeving kunnen zijn. We bestrijden pijn en andere ongemakken in overleg met jezelf, je mantelzorger, arts en andere zorgverleners. Maar bij Altrio hebben ook bijzonder veel aandacht voor je algemene welzijn en dat van je omgeving. We schakelen daarvoor onze referentieverpleegkundigen in, met een schat aan palliatieve ervaring. Zo kunnen we je ook op sociaal en spiritueel vlak bijstaan.

Hoe kunnen we je helpen?

In de palliatieve fase kan onze zorg bestaan uit:

  • Hygiënische zorg -> lees meer over hygiënische zorg
  • Pijnbestrijding door het toedienen van medicatie. Als het slikken moeilijk gaat, zoeken we mee naar alternatieve mogelijkheden -> Lees meer over medicatietoediening
  • Emotionele ondersteuning van jou en je familie
  • Het inschakelen van een ‘pijnpomp’ of spuitaandrijver. Het is een gebruiksvriendelijke manier om noodzakelijke medicatie toe te dienen bij palliatieve patiënten die moeilijk of niet meer kunnen slikken. Altrio doet daarvoor over heel Vlaanderen beroep op palliatieve netwerken met ervaren zorgkundigen.
 

We zullen dag en nacht voor je klaar staan. Het palliatieve netwerk van verpleegkundigen zal permanent beschikbaar zijn om jou en je naasten te ondersteunen.

 

 

Altrio factureert jouw verzorging rechtstreeks aan je ziekenfonds. Voor de meeste zorgen hebben we daarvoor een doktersvoorschrift nodig.

Jouw vertrouwde verpleegkundige en de leden van jouw team verzorgen je elke dag, ook ‘s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen. Afhankelijk van je zorgbehoefte komen we meerdere keren per dag.

  • Bij elk bezoek leest de verpleegkundige je elektronische identiteitskaart (eID) in. Hou ze klaar.

 

  • Elke verpleegkundige brengt zelf basismateriaal voor verzorging Het kan zijn dat je aantal zaken zelf moet voorzien (medicatie, specifieke verbanden…). Bij je aanvraag en bij je eerste verzorging krijg je hierover meer info.

 

  • Bij een eerste bezoek van de thuisverpleegkundige leg je ook enkele klevertjes van je ziekenfonds klaar.