Een positieve bijdrage aan het bruto nationaal geluk

De keerzijde van steeds efficiëntere behandelingen en een steeds korter verblijf in het ziekenhuis is een groeiende nood aan professionele zorg thuis. Het project ‘Hospital@home’ van Altrio is structurele samenwerking opgezet met verschillende ziekenhuizen om gespecialiseerde thuiszorg te creëren voor patiënten. Dat verhoogt de patiënttevredenheid, het leidt ook tot een sneller herstel en snellere (her)integratie in de maatschappij. Zo levert Altrio een positieve bijdrage aan het bruto nationaal geluk.