Stomazorg

Goede stoma-zorg geeft patiënten zelfvertrouwen en dus uitzicht op geluk. Want weinig zaken zijn ingrijpender dan het hebben van een (tijdelijke) stoma. De impact op het mentale welzijn is bijzonder groot en de rol van de thuisverpleging in het overwinnen van angst en terughoudendheid is cruciaal. De thuisverpleegkundigen van Altrio zijn daarvan doordrongen.

Hoe kunnen we je helpen?

Een stoma is een kunstmatig aangelegde uitgang of opening. Ter hoogte van je stoma wordt dan een opvangsysteem gekleefd om je stoelgang of urine op te vangen. Er bestaan verschillende soorten stoma's, afhankelijk van de plaats in het lichaam: op de urinewegen, op het maag- en darmstelsel of op de luchtwegen.

De Altrio thuisverpleegkundigen kunnen je helpen met:

 • de verzorging en wondzorg van de (niet-)geheelde stoma
 • bij het aanbrengen en verwijderen van het opvangmateriaal
 • met praktisch advies
 • met mentale ondersteuning

En dit voor alle types van stoma

 • Urostoma, wanneer je urine je lichaam niet meer op een natuurlijke manier kan verlaten.
 • Ileostoma, als je stoelgang niet meer via een natuurlijke weg je lichaam kan verlaten omdat een stuk van je dunne darm is weggehaald bijvoorbeeld bij darmkanker, ziekte van Crohn, incontinentie...
 • Colostoma, als je dikke darm gedeeltelijk weggehaald is en je stoelgang niet meer via een natuurlijke weg je lichaam kan verlaten bijvoorbeeld bij darmkanker, ziekte van Crohn, incontinentie...
 • Gastrostoma, wanneer je al lange tijd afhankelijk bent van een maagsonde of als je veel last hebt van je maagsonde.
 • Nefrostoma of stoma van de nier als je urine niet meer op natuurlijke manier van de nieren naar de blaas kan.
 • Tracheostomie of opening van de luchtpijp om je vlotter te laten ademen.

 

 

Altrio factureert jouw verzorging rechtstreeks aan je ziekenfonds. Voor de meeste zorgen hebben we daarvoor een doktersvoorschrift nodig.

Jouw vertrouwde verpleegkundige en de leden van jouw team verzorgen je elke dag, ook ‘s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen. Afhankelijk van je zorgbehoefte komen we meerdere keren per dag.

 • Bij elk bezoek leest de verpleegkundige je elektronische identiteitskaart (eID) in. Hou ze klaar.

 

 • Elke verpleegkundige brengt zelf basismateriaal voor verzorging Het kan zijn dat je aantal zaken zelf moet voorzien (medicatie, specifieke verbanden…). Bij je aanvraag en bij je eerste verzorging krijg je hierover meer info.

 

 • Bij een eerste bezoek van de thuisverpleegkundige leg je ook enkele klevertjes van je ziekenfonds klaar.