Voor het grootste geluk aan het bed van de patiënt

Hoe verzoen je flexibiliteit met kwaliteit én met het welzijn van de patiënt? Geluk en gezondheid versterken immers elkaar. Reken voor de zorg van je patiënten daarom ook op de Altrio gelukbrengers wanneer de handen schaars zijn. Onze kleine, autonoom functionerende teams kunnen zich naadloos inschakelen in elke grotere organisatie. Ze zijn je partner en geven jouw zorg een vertrouwd en gelukkig gezicht.

 

Altrio maakt het je gemakkelijker

We zijn één dienst met uniforme protocollen en kwaliteit

  • Een logisch systeem waarin provinciale zorgcoördinatoren de regiocoaches aansturen, op hun beurt begeleiden die regiocoaches de zelfstandige thuisverpleegkundigen.
  • Met ingebouwde feedbackmethodes om de kwaliteit te bewaken.
  • En met een efficiënte backoffice die alle tarificatie, facturatie en administratie voor zijn rekening neemt.

We passen ons aan aan jouw organisatie

  • Wij leggen géén projectstructuren op maar bekijken eerst jouw interne structuur en specifieke zorgvraag. Dan modelleren we het project op maat.
  • We hebben een eigen IT-afdeling die zorgt voor een slimme integratie met jouw bestaande systemen.
  • We hebben projectverantwoordelijken die fungeren als centrale contactpersoon.

Ons verpleegkundigen hebben alle expertise in huis en blijven zich voortdurend bijscholen. We voorzien in:

  • Algemene thuisverpleging
  • Projectverpleging zoals infuustherapie, spirometrie en bloedafnames aan huis.
  • Gespecialiseerde zorg voor minder voorkomende ziekten als mucoviscidose, Crohn of psoriasis, maar eveneens met alle vormen van kanker.