Zorg met liefde voor het vak en voor de mens

Goede zorg is schaars. Goede zorg met liefde voor het vak en voor de mens is een zeldzaamheid. Reken voor de zorg van je bewoners, wanneer de handen echt schaars zijn,  daarom ook op de Altrio gelukbrengers. Onze kleine, autonoom functionerende teams kunnen zich naadloos inschakelen in elke grotere organisatie. Ze zijn je partner en geven jouw zorg een vertrouwd en gelukkig gezicht.

 

Altrio maakt het je gemakkelijker

Ons verpleegkundigen hebben alle expertise in huis en blijven zich voortdurend bijscholen. We zijn één dienst met uniforme protocollen en kwaliteit. 

  • Een logisch systeem waarin provinciale zorgcoördinatoren de regiocoaches aansturen, op hun beurt begeleiden die regiocoaches de zelfstandige thuisverpleegkundigen.
  • Met ingebouwde feedbackmethodes om de kwaliteit te bewaken.
  • En met een efficiënte backoffice die alle tarificatie, facturatie en administratie voor zijn rekening neemt.

 

We passen ons aan aan jouw organisatie

  • Wij leggen géén projectstructuren op maar bekijken eerst jouw interne structuur en specifieke zorgvraag. Dan modelleren we het project op maat.
  • We hebben een eigen IT-afdeling die zorgt voor een slimme integratie met jouw bestaande systemen.
  • We hebben projectverantwoordelijken die fungeren als centrale contactpersoon.