Wij willen zo goed mogelijk voor je zorgen

Maar heb je toch feedback?

Dan mag je die ons altijd geven. Want die feedback is cruciaal voor ons om ons doel te bereiken: jou elke dag de best mogelijke zorg geven, zodat jij zolang mogelijk thuis kan blijven in jouw vertrouwde omgeving.

Dat kan op verschillende manieren:

  • Telefonisch: je vindt de nummers van onze regionale kantoren op onze website.
  • Vraag een feedbackformulier aan jouw verpleegkundige, vul het in en bezorg het terug
  • Stuur een mailtje naar info@ombudsdienst.eu
  • Of vul onze tevredenheidsformulier in. Onze regiocoaches zullen je vervolgens contacteren om jouw feedback samen te bespreken om te zien hoe we beter kunnen doen.
  • Heb je een klacht of incident te melden, laat het ons weten via deze enquête.

NATUURLIJK MAG JE KIEZEN VOOR EEN ANDERE THUISVERPLEEGKUNDIGE

Dat is je goed recht. Want volgens de wet heeft elke patiënt recht op een vrije keuze van zorg.

Want volgens de wet heeft elke patiënt recht op een vrije keuze van thuisverpleegkundige. Je mag die niet alleen vrij kiezen, maar die keuze ook altijd wijzigen of om een tweede mening vragen bij een andere zorgprofessional.

Jouw thuisverpleegkundige kan je nooit verplichten om zijn of haar patiënt te zijn of blijven. Wil je toch veranderen? Dan mogen daar ook geen boeteclausules aan vasthangen. Jouw huidige thuisverpleegkundige is bij een verandering van zorgverlener trouwens verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg. Dat wil zeggen dat ze je moeten blijven verzorgen totdat de andere thuisverpleging is opgestart.

Uitzonderingen op deze vrije keuze van thuisverpleegkundige zijn:

  • Als het om een controle door een
    mutualiteit gaat.
  • Als jouw gezondheidstoestand als patiënt niet toelaat om een bewuste keuze te maken (bv. coma).